:: News / Announcement::
  • Welcome to college website
    Dear all friends welcome to our official website
  • ......................................................................................................................
  • सर्व माजी विद्यार्थ्याना कळविण्यात येथे की दिनांक १ डिसेंबर २०१७ रोजी सकाळी ९ वाजता माजी विद्यार्थी संघ मेळाव्याचे आयोजन केलेले आहे तरी सर्व माजी विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयात उपस्तीत राहावे .
  • ......................................................................................................................
 © 2018 |  Privacy Policy  |    Disclaimer  |

Developed & Host By VISAINET.COM
Developed & Host By VISAINET.COM