•  

    Run By Janata Shikshan Prasarak Mandal Barshi-Takali Dist-Akola

  • Established - 1964

Notice / DownloadSr No. Notice / NEWS Download
1 Summer Examination 2021-
सर्व विद्यार्थ्यांना सुचित करण्यात येते की उन्हाळी 2021 परीक्षे करिता परीक्षा आवेदन पत्र भरणे सुरू आहे बी. ए. करिता पाच जुलै 2021 पर्यंत ऑनलाइन पद्धतीने तर येणे करिता पाच जून पर्यंत ऑफलाइन पद्धतीने महाविद्यालय परीक्षा फॉर्म भरणे सुरू आहे.

02-Jul-2021 / 11:11 AM]
2 Scholarship Form Submission Notice
महाविद्यालयातील सर्व विद्यार्थ्यांना सुचित करण्यात येते की ज्या विद्यार्थ्यांनी आज पर्यंत शिष्यवृत्ती चे फॉर्म भरलेले नाहीत त्यांनी 15 जुलै 2021 पर्यंत ऑनलाइन महाराष्ट्र शासनाच्या महाडीबीटी साइटवर फॉर्म अपलोड करून त्याची हार्ड कॉपी महाविद्यालयात जमा करावी . शिष्यवृत्तीची सवलत घेऊन ज्या विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयात प्रवेश घेतला आहे जर त्यांनी शिष्यवृत्ती फॉर्म भरला नाही तर त्यांना महाविद्यालयाची पूर्ण फी भरावी लागेल याची सर्व विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी . - आदेशावरून

02-Jul-2021 / 11:14 AM]
3 Welcome to official website
Welcome to official website

08-Jan-2021 / 2:00 PM]