•  

    Run By Janata Shikshan Prasarak Mandal Barshi-Takali Dist-Akola

  • Established - 1964

Notice / DownloadSr No. Notice / NEWS Download
1 Program Outcome
PO,CO

31-Dec-2022 / 11:35 AM]
2 About Admission and ABC Account
बी ए भाग १ मध्ये प्रवेश घेणाऱ्या सर्व विध्यार्थ्याना सूचित करण्यात येते कि, cbcs प्रणाली अंतर्गत सर्वाना Academic Bank of credit तयार करणे आवश्यक आहे तरी सर्वांनी सदर account तयार करून Account क्रमांक प्रवेश अर्जावर नमूद करावा .

10-Jul-2023 / 8:11 AM]
3 पदवीदान समारंभाचे आयोजन
हिवाळी परीक्षा २०२१ व उन्हाळी परीक्षा २०२२ पास झालेल्या बी ए व एम ए च्या अंतिम वर्षाच्या विध्यार्थ्यांना सूचित करण्यात येते कि आपल्या महाविद्यालयात पदवीदान समारंभ दिनांक २० जुलै २०२३ रोजी महाविद्यालयाच्या सभागृहात सकाळी १० वाजता आयोजित केला आहे. तरी संबधित विध्यार्थ्यानी याची नोंद घ्यावी .

10-Jul-2023 / 8:21 AM]
4 Scholarship Form Submission Notice
महाविद्यालयातील सर्व विद्यार्थ्यांना सुचित करण्यात येते की ज्या विद्यार्थ्यांनी आज पर्यंत शिष्यवृत्ती चे फॉर्म भरलेले नाहीत त्यांनी ऑनलाइन महाराष्ट्र शासनाच्या महाडीबीटी साइटवर फॉर्म अपलोड करून त्याची हार्ड कॉपी महाविद्यालयात जमा करावी . शिष्यवृत्तीची सवलत घेऊन ज्या विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयात प्रवेश घेतला आहे जर त्यांनी शिष्यवृत्ती फॉर्म भरला नाही तर त्यांना महाविद्यालयाची पूर्ण फी भरावी लागेल याची सर्व विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी . - आदेशावरून

10-Jul-2023 / 8:13 AM]
5 Welcome to official website
Welcome to official website

08-Jan-2021 / 2:00 PM]